Welkom op de website van de huisartsenpraktijk van Dr Patrick Roelands, Dr Ann Martin en Dr Tom Koninckx.

Deze site biedt u de mogelijkheid om een afspraak te maken bij één van de artsen via onze online agenda's.

Raadplegingen gebeuren enkel op afspraak.

Door de overbelasting worden geen nieuwe patiënten meer aangenomen in onze praktijk. Dit om de kwaliteit van de zorg te kunnen aanbieden aan onze ingeschreven patiënten

Wij raden u aan een masker te dragen .

Ingeval u tekenen van een infectie vertoont zoals koorts, alsook hoesten , keelpijn, neusloop of buikklachten

zoals braken en/of diarree dient u telefonisch contact op te nemen om een afspraak vast te leggen 

Het kabinet van Dr Roelands en Dr Martin bevindt zich in de Linterpoortenlaan 3.

Het kabinet van Dr Koninckx bevindt zich in de Armstraat 19 .

De dossiers zijn via een netwerk volledig geïntegreerd en gemeenschappelijk zodat continuïteit van de zorg optimaal gewaarborgd blijft.


BELANGRIJKE   MEDEDELING

DOOR DE ENORME DRUKTE EN DE OPGELEGDE TESTSTRATEGIE VAN DE OVERHEID RADEN WIJ MENSEN DIE EEN TESTCODE HEBBEN GEKREGEN VOOR COVID-TEST  AAN  CONTACT OP TE NEMEN MET EEN TESTCENTRUM . U KUNT DAAR EEN AFSPRAAK MAKEN VIA WWW.CORONAPUNTMECHELEN.BE

HET GEEFT ONS DE GELEGENHEID MEER TIJD TE BESTEDEN AAN DE ZORGBEHOEVENDE PATIÊNT


AANDACHT

WIJ MERKEN OOK DE TOEVLOED VAN GELEGENHEIDSPATIËNTEN , DIT ZIJN PATIëNTEN DIE EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER HEBBEN IN EEN ANDERE PRAKTIJK MAAR NIET ONMIDDELIJK TERECHT KUNNEN BIJ HUN BEHANDELENDE ARTS .

WIJ ZIJN NIET IN STAAT OM IN DE OPVANG VAN DEZE PATIËNTEN TE VOORZIEN OMDAT DIT TEN KOSTE GAAT VAN DE ZORG VOOR DE VASTE PATIËNTEN IN ONZE PRAKTIJK. WIJ HOPEN OP UW BEGRIP TE MOGEN REKENEN


De adviesmomenten van Dr Martin:

dinsdag     10u-10.15u

donderdag 18.45u-19u

vrijdag        13u-13.15u


De adviesmomenten van Dr Roelands

dinsdag en vrijdag : 10u45 tot 11u

woendsag en donderdag van 20u tot 20u15


! Het adviesmoment geldt niet voor medicatie die een controle vereist ( bloeddruk, diabetes, astma,...)

en ook niet voor voorschriften kinesitherapie , logopedie, psychologie of voor verzekeringsattesten .

Gelieve enkele vignetjes van uw mutualiteit en uw identiteitskaart  mee te brengen bij elk bezoek aan de arts.

Huisbezoeken dienen nog steeds telefonisch aangevraagd te worden, bij voorkeur tussen 8u en 10u.

De wachtdienst tijdens de nacht en in het weekend is te bereiken via het nummer 1733

We hopen dat u  zoveel mogelijk gebruik zal kunnen maken van dit programma.

Tot binnenkort ! 

Dr Patrick Roelands, Dr Ann Martin en Dr Tom Koninckx.